Tietosuoja

TIETOSUOJASELOSTE

Kiitos luottamuksestasi henkilötietojesi osalta – teemme kaikkemme, että voit tuntea tietojesi olevan turvassa ja siksi haluamme kertoa tietosuojakäytännöistämme.

Sitoudumme EU:n Tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § asettamiin vaatimuksiin ja kehitämme tietosuojaamme sen mukaisesti.

Tietosuojaselosteen laatimispäivä 01.11.2018

1. Rekisterin pitäjä

Pekka Heikkinen & kumpp. Oy

Välikatu 7, 87100 Kajaani

www.pekkaheikkinen.fi

Y: 2303120-5

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kaisa Marin

p. 08617890

leipomo@pekkaheikkinen.fi

3. Rekisterin nimi

Pekka Heikkinen & kumpp. Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää merkintöjä potentiaalisista asiakkaista ja muista hankintoihin vaikuttavista yhteyshenkilöistä, kuten nimi, yrityksen nimi, sähköposti.

6. Tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä: Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli. Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä, ja muut tunnetut järjestelmät.

7. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietoja luovutetaan tilitoimistoomme (Tilitaito Oy) ja mahdollisille muille teknisille yhteistyökumppaneille, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 4. määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tiedot poistetaan rekisteristä sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jonka aikana on kulunut 10 kuukautta säilytystarpeen päättymisestä.

10. Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja/tai muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopioihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta tai tietojen poistoa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Ostoskorisi on tyhjä

Oma tili

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit